Ga naar de inhoud

De gemeente heeft een inspectie uitgevoerd om de woekerende oeverplanten in de vaargeul achter de woningen aan genoemde Spechten te beoordelen. Daar is o.a. de invasieve exoot “Ongelijkbladig Vederkruid” aangetroffen. Deze waterplant kan zich onder water snel verspreiden en watergangen blokkeren. Gezien de hoeveelheid planten en de risico’s van verdere verspreiding moet dit zo snel mogelijk worden verwijderd.

Een gespecialiseerde bedrijf wordt ingezet om de plant met wortel en al uit het water te harken, zie www.harkboot.nl. De werkzaamheden starten in de week van 24 juni. De gemeente blijft de situatie in de gaten houden en mocht opnieuw ingrijpen noodzakelijk zijn dan zal dat ook gebeuren. Aanwonenden zijn via brief door de gemeente geïnformeerd De aannemer komt met een harkboot, een veegboot en een duwbak waarin de vrijkomende vegetatie wordt verzameld en afgevoerd. Om te voorkomen dat vrijkomende vegetatie zich verspreid over de Rietplas, worden de watergangen waarin gewerkt wordt tijdelijk afgesloten
met drijvers. De watergangen worden per watergang afgesloten. Wilt u met een boot uitvaren en kunt u er niet langs? Neem dan contact op met de uitvoerder. Voor een optimaal resultaat is het belangrijk dat bootjes tijdens de werkzaamheden weggehaald worden.

Vanaf de vaste oever heeft u 1,5 meter water in eigendom waarin ook exoten aanwezig zijn. Om te voorkomen dat deze exoot zich uitbreidt is het noodzakelijk om deze plant ook hier te verwijderen. Door de werkzaamheden kunnen mogelijk ook andere waterplanten worden meegenomen.

Wat kunt u doen als bewoner? Ziet u plantenresten drijven? Haal ze uit het water en gooi ze in de GFT container. Alleen gezamenlijk kan verdere verspreiding worden voorkomen! Voor vragen over de uitvoering kunt u rechtstreeks contact opnemen met Harkboot,
telefoonnummer 050-3641584.