Ga naar de inhoud

Door het natte voorjaar en het latere warme weer groeit beplanting als kool. Zo ook heggen en andere beplanting aan de tuinerfgrens. Het groeit niet alleen de hoogte in, maar ook in de breedte, soms tot ver over het aangrenzende loop- of fietspad. Op die plekken wordt het vrije uitzicht en de normale doorgang belemmerd en dat leidt tot gevaarlijke situaties.

Dit bericht met de daarin opgenomen foto’s gaan -als voorbeeld- over het overgroeien van het fietspad aan de Veldstukken. Wij verzoeken u om mee te helpen om overlast door overgroeiing te voorkomen. Misschien denkt u dat het snoeien aan de straatkant van uw achtertuin een zaak van de gemeente is, maar dat is niet zo. De gemeente snoeit via EMCO alleen het openbare groen.

De straatkant van uw achtertuin is echt uw (bewoners-)verantwoordelijkheid 

Concreet gezegd: Alles dat buiten uw erfgrens boven het fietspad hangt moet worden weggesnoeid of opgebonden. Op een paar van de foto’s is het te verwijderen gedeelte met een gele lijn aangegeven.

Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen mee wil helpen om de fietspaden breed en veilig te houden en onze wijk een verzorgde aanblik te blijven geven.

Wij vragen hiermee om (waar relevant) de situatie buiten uw achtertuin te controleren en als u een soortgelijke overgroeiing (heggen, bomen of onkruid) constateert om die te verwijderen.

overgroeiing5