Ga naar de inhoud

Humanitas

Vakantieweken voor kinderen

Afdeling Emmen/Borger-Odoorn; Benneveld, februari 2023.

Beste verwijzers/medewerkers,

Ieder jaar biedt Humanitas kindervakantieweken aan voor kinderen die om welke reden dan ook niet op vakantie kunnen.

En we merken ook ieder jaar weer dat hulpverleningsinstellingen en scholen hier vaak niet, of te laat van op de hoogte zijn waardoor deze mogelijkheid voor een aantal kinderen te laat in beeld komt.

Omdat er slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar zijn en plaatsing in volgorde van aanmelding gebeurt brengen wij deze kampen nu al onder uw aandacht.

Deze vakantieweken worden gehouden op een kampeerboerderij in Drouwen en begeleid door vrijwilligers met ondersteuning van deskundigen.

Voor het deelnemen aan deze kampen hebben de gemeenten Emmen en Borger-Odoorn ook voor dit jaar weer subsidie beschikbaar gesteld.

De kampweken zijn van maandag tot zaterdag:

voor kinderen van 11 t/m 14 jaar van 31 juli t/m 5 augustus (week 31) en

voor kinderen van  7  t/m 10 jaar van  7  t/m 12 augustus week 32)

Voor kinderen waarbij de diagnose AD(H)D en/of een vorm van autisme zoals bv PDD-NOS is vastgesteld , is de vakantieweek (zomeropvang) een dag korter van maandag t/m vrijdag en wel in week 33 van (14 t/m 18 augustus).

Voor het aanmelden van deze kinderen geldt dat zij bekend zijn bij een hulpverleningsinstelling zoals de GGD, MEE Jeugdzorg, Accare.

Voor alle kinderen geldt dat zij de genoemde leeftijd hebben bereikt op de dag dat het kamp begint.

Ik ga er vanuit dat ik u hiermee voldoende informatie heb gegeven en het u lukt om tijdig een aantal ouders enthousiast te maken om hun kind aan te melden.

Voor meer informatie en het aanmelden van kinderen kunt u contact opnemen met:

de heer R. Koops, tel. 06-14811447 of mevr. Berends, tel. 0591-371628.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

G.J. Berends-Hordijk, coordinator kindervakantieweken

Westersteeg 2,

7856 TH Benneveld

tel. 0591-371628