Ga naar de inhoud

Over de

Wijkvereniging Rietlanden

Wijkvereniging Rietlanden is opgericht in 1993 en sinds die tijd de stuwende kracht voor, door en met de bewoners van de wijk.
Wij willen ons inzetten om fijne en waar nodig betere leef en woonomgeving in de wijk te creëren. Wij zijn een vereniging met leden en een bestuur, waar in een jaarvergadering verantwoordelijkheid wordt aflegt over de activiteiten.
De wijkvereniging heeft bij notariële akte vastgelegde statuten: statuten
Als ook een huishoudelijk regelement: huishoudelijk regelment

Meld u aan als lid en praat mee, dat kan vanaf slechts € 10,– per jaar.

 

De wijkvereniging is een z.g.n. EOP, Erkend Overleg Partner, dat wil zeggen dat de gemeente Emmen verplichtingen heeft naar de wijkvereniging. Periodiek overleggen wij met de gemeente over allerlei zaken die in de wijk spelen. Tevens als er iets belangrijks in onze omgeving plaatsvind, zoals b.v. een wegafsluiting of iets dergelijks, worden wij daarover geïnformeerd.
Erkende Overlegpartners kunnen de gemeente advies geven over allerlei onderwerpen als plannen, doelen, beheer of verbeteringen. De samenwerking met de Erkende Overlegpartners is geregeld in een verordening (zie daarvoor onderstaande link). Ook is er vanuit de gemeente een “Gebieds Coördinator” aangesteld die contact houd tussen de wijk en de gemeente.

 

Bij het plaatsen van speelvoorzieningen hebben wij een actieve rol, door plaatsing en keuze direct af te stemmen met de gemeente met daarbij een belangrijke rol voor de buurtbewoners zelf.

 

Periodiek willen wij voorlichting bijeenkomsten houden over allerlei actuele zaken b.v. de energie transitie.

 

Vergeleken met de beginperiode is er veel leuks en moois bereikt, de wijk van de 90-er jaren is een heel andere dan die van dit moment en is nog steeds in beweging.

 

Hebt u vragen of wilt u iets onder onze aandacht wilt brengen, neem dan gerust contact op of kom langs op ons wekelijkse spreekuur.

 

Voor meer informatie kijk ook elders op deze site.

Bestuur

De wijkvereniging Rietlanden is een vereniging geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en heeft statuten en een regelement vastgelegd bij de notaris. Voor geïnteresseerden is een kopie ter inzage beschikbaar bij het bestuur.
Tevens is er een Privacy Statement, klik op de link voor dit document: 2018-11-privacy-statement-avg-wijkvereniging-rietlanden
Conform de regelementen van een vereniging zijn er leden en een bestuur met jaarlijks een algemene ledenvergadering waar door het bestuur verantwoordelijkheid wordt afgelegd aan de leden.
De vereniging heeft momenteel ongeveer 250 leden.

 

Het bestuur bestaat uit:

  • Voorzitter: Henk van der Vaart.
  • Secretaris: Jans Brinks.
  • Secretaris: Miep Scholten.
  • Penningmeester: Rene Gritter.
  • Bestuurslid Rietplas: Gert Reemeijer.
  • Bestuurslid Media: Mark de Grote.
  • Bestuurslid Grijs en Groen: Geert Huitema.
  • Werkgroeplid Speelvoorzieningen: Herman Schulte.

Even voorstellen Geert Huitema

Kandidaat bestuurslid Grijs en Groen.

Even voorstellen. . . . , Geert Huitema.

Als de jaarvergadering op 12 april aanstaande mijn kandidatuur goedkeurt zal ik een vacature in het bestuur van Wijkvereniging de Rietlanden gaan invullen.

Mijn rol wordt “Coördinator Grijs & Groen”. Aan de ene kant vraagbaak voor alles wat er beter kan/moet rondom groenvoorziening en (fiets-) paden en aan de andere kant namens het Wijkbestuur op “Grijs & Groen” intermediair tussen onze wijkbewoners en de Gemeente.

Ik ben Geert Huitema, Fries van geboorte, Bourgondiër van aard, bijna 15 jaar getrouwd met Rinie, gezegend met 3 dochters en 3 kleinkinderen. Ik ben al weer een aantal jaren “pensionado” en wil graag een bijdrage leveren aan onze mooie wijk.

Ik heb in1996 mede aan de basis gestaan van CasTel (voorloper van wat nu Ziggo is) en ben in 2010 daar afgezwaaid. Bij Ziggo was ik VGWM-manager (Veiligheid, Gezondheid, Welzijn, Milieu).

Daarna tot en met 2019 eerst vanuit Educohof, later zelfstandig, maandelijks GreenDrinks (een bijeenkomst van en bij ondernemers die duurzaamheid hoog in hun vaandel hebben staan) georganiseerd, uitmondend in het MVO-Platform Zuidoost-Drenthe.

In 2016 “De Emmense Uitdaging” opgericht en tot en met 2019 succesvol gemaakt. De Uitdaging bracht vrijwilligersorganisaties, die altijd dingen “nodig” hebben in verbinding met ondernemers die soms dingen “over” hebben.

Ik ben dus een verbinder, met “duurzaamheid” en “samen-beter-doen” als grootste drijfveer. De rol van Coördinator Grijs & Groen past dan ook -denk ik- prima bij mij.
Samen met u hoop ik er de komende jaren een goede invulling aan te geven, indachtig mijn motto “Samen Werken Aan Samenwerken”.

Geert Huitema

Coördinator “Grijs & Groen”

Telefoon: +31 6 3020 5277

Wekelijks op dinsdag aanwezig bij Inloopspreekuur, zie https://wijkverenigingrietlanden.nl/contact/

Meldt u aan als lid of als vrijwilliger, zie de vacatures