Ga naar de inhoud

Over de

Wijkvereniging Rietlanden

Wijkvereniging Rietlanden is opgericht in 1993 en sinds die tijd de stuwende kracht voor, door en met de bewoners van de wijk.
Wij willen ons inzetten om fijne en waar nodig betere leef en woonomgeving in de wijk te creëren. Wij zijn een vereniging met leden en een bestuur, waar in een jaarvergadering verantwoordelijkheid wordt aflegt over de activiteiten.
De wijkvereniging heeft bij notariële akte vastgelegde statuten: statuten
Als ook een huishoudelijk regelement: huishoudelijk regelment

Meld u aan als lid en praat mee, dat kan vanaf slechts € 10,– per jaar.

 

De wijkvereniging is een z.g.n. EOP, Erkend Overleg Partner, dat wil zeggen dat de gemeente Emmen verplichtingen heeft naar de wijkvereniging. Periodiek overleggen wij met de gemeente over allerlei zaken die in de wijk spelen. Tevens als er iets belangrijks in onze omgeving plaatsvind, zoals b.v. een wegafsluiting of iets dergelijks, worden wij daarover geïnformeerd.
Erkende Overlegpartners kunnen de gemeente advies geven over allerlei onderwerpen als plannen, doelen, beheer of verbeteringen. De samenwerking met de Erkende Overlegpartners is geregeld in een verordening (zie daarvoor onderstaande link). Ook is er vanuit de gemeente een “Gebieds Coördinator” aangesteld die contact houd tussen de wijk en de gemeente.

 

Bij het plaatsen van speelvoorzieningen hebben wij een actieve rol, door plaatsing en keuze direct af te stemmen met de gemeente met daarbij een belangrijke rol voor de buurtbewoners zelf.

 

Periodiek willen wij voorlichting bijeenkomsten houden over allerlei actuele zaken b.v. de energie transitie.

 

Vergeleken met de beginperiode is er veel leuks en moois bereikt, de wijk van de 90-er jaren is een heel andere dan die van dit moment en is nog steeds in beweging.

 

Hebt u vragen of wilt u iets onder onze aandacht wilt brengen, neem dan gerust contact op of kom langs op ons wekelijkse spreekuur.

 

Voor meer informatie kijk ook elders op deze site.

Bestuur

De wijkvereniging Rietlanden is een vereniging geregistreerd bij de Kamer van Koophandel en heeft statuten en een regelement vastgelegd bij de notaris. Voor geïnteresseerden is een kopie ter inzage beschikbaar bij het bestuur.
Tevens is er een Privacy Statement, klik op de link voor dit document: 2018-11-privacy-statement-avg-wijkvereniging-rietlanden
Conform de regelementen van een vereniging zijn er leden en een bestuur met jaarlijks een algemene ledenvergadering waar door het bestuur verantwoordelijkheid wordt afgelegd aan de leden.
De vereniging heeft momenteel ongeveer 250 leden.

 

Het bestuur bestaat uit:

  • Voorzitter: Henk van der Vaart.
  • Secretaris: Jans Brinks.
  • Secretaris: Miep Scholten.
  • Penningmeester: Rene Gritter.
  • Bestuurslid Rietplas: Gert Reemeijer.
  • Bestuurslid Media: Mark de Grote.
  • Bestuurslid Grijs en Groen: Geert Huitema.
  • Werkgroeplid Speelvoorzieningen: Herman Schulte.

Meldt u aan als lid of als vrijwilliger, zie de vacatures