Ga naar de inhoud

Bent u al lid van de Wijkvereniging Rietlanden? Was u dat al lang van plan, maar is het er weer bij ingeschoten?

Voor 10 euro een heel jaar lang lid

Omdat we overgaan op een nieuwe manier van ledenadministratie, mede om als EOP goed te kunnen functioneren, is het van belang om een goed inzicht te hebben in het ledenbestand, zodat we onze leden indien nodig makkelijk kunnen bereiken en raadplegen. Daarom willen we iedereen oproepen om lid van de Wijkvereniging te worden. Ook als u denkt al lid te zijn zouden we het erg op prijs stellen indien u zich opnieuw wilt aanmelden.

Meld u aan

Inschrijfformulier

Meld u vandaag nog aan als lid. Hier vind u het inschrijfformulier. Wij willen ons blijven inzetten voor de Rietlanden zodat onze wijk een fijne wijk blijft om in te wonen. En daar hebben wij ook uw hulp bij nodig. Uw bijdrage komt weer ten goede aan onze wijk.

P1100092