Ga naar de inhoud

Energietransitie

Van ’t gas af

In Nederland werken we eraan om ten opzichte van 1990 49% minder CO2 uit te stoten in 2030 en CO2- neutraal te zijn in 2050.

De gemeente Emmen heeft een visieplan gemaakt op welke wijze Emmen en de betreffende woonwijken van het gas af gaan. Tevens is in het visieplan aangegeven wat de warmte alternatieven per wijk zijn.
Zie bijgaande transitie document.
2021 Transitievisie Warmte gemeente Emmen-raadversie 27-1-2022

Daarop heeft de gemeente acties gestart om inwoners te helpen bij de transitie naar een andere warmtebron.

In  de Rietlanden zijn de afgelopen maanden meerdere webinars gehouden waar informatie verstrekt is.
Tevens zijn er ook  in de Rietlanden z.g.n. energie coaches actief die op verzoek per woning adviseren wat de beste acties zijn. Bent u geïnteresseerd in zo’n advies van een energie coach, vraag een bezoek aan via de gemeentelijke transitie website.

Zie onderstaande link naar de gemeentelijke energietransitie website, waar de acties en plannen uitgelegd worden.

Energie en geld besparen

Wat kunt u zelf doen?

De gemeente Emmen heeft voor inwoners bijgevoegde flyer gemaakt. Op de flyer staat een overzicht van mogelijkheden en regelingen die er zijn voor inwoners die te maken hebben met een hoge energierekening als gevolg van de energiecrisis.
De gemeente heeft dit mede gedaan op verzoek van maatschappelijke organisaties en woningcorporaties die deelnemen in de werkplaats energiearmoede.

Energie besparen…..
– Energiecoaches.
– Regelingen en subsidies om uw huis energiezuinig te maken.

Hebt u zorgen over geld?…..
– Landelijk noodfonds energie.
– Energietoeslag 2023.
– Geldloket.

Onderstaand een link naar de flyer, hierin leest u waar u meer informatie kunt vinden en waar u terecht kunt met uw vragen.
Flyer gemeente Emmen – Energie en geld besparen

Regionaal Energie loket

Een duurzaam verbouwplan maak je zelf – Rietlanden

Het z.g.n. regionaal energie loket heeft voor de energie transitie een aantal hulpmiddelen ontwikkeld die voor een belangrijk deel op elke woning van toepassing zijn.
Voor de Rietlanden zijn er een 6 tal voorbeeld woningen tot in detail beoordeeld op potentiële besparings punten.
Bijgaande link verwijst naar de website van het regionaal energie loket en dan specifiek hetgeen voor de Rietlanden van toepassing is.
Doe uw voordeel ermee.