Ga naar de inhoud

Periodiek overleg wijkvereniging met gemeente

UVO Uitvoerings Overleg

Resultaten UVO 13 maart 2023

4x per jaar hebben we UVO (= UitVoeringsOverleg) met de uitvoeringsafdeling van de Gemeente Emmen. Hieronder de afwikkeling van problemen/klachten/vragen die wij aan de Gemeente voorlegden:

Straatverlichting hoek Zwanenveld/Eidereend is onvoldoende door de bomen in de directe omgeving. De bomen zitten in Snoeiplan-2025. Verplaatsen van de masten is (gelet op de kosten- niet mogelijk), dus geen vervolgactie.

Winter snoei in de Rietlanden. De bomen, kanten en het bosje nabij Grote Rietplas, alsmede het riet zijn grotendeels gesnoeid. Snoei is in maart gestopt, want broedseizoen.

Wild bloemenmengsel Dwerguil is in de zomer van 2022 meerdere keren afgemaaid, terwijl dat “wild” zou moeten blijven bloeien t.b.v. insecten. Gemeente heeft het maaibestek veranderd.
Als een ander deel van de wijk een veld(je) beschikbaar heeft voor zo’n “wilde begroeiing” graag melden aan huitg01@gmail.com of info@wijkverenigingrietlanden.nl.

Waterafvoerputten Steenuil 31 liggen deels verdiept, waardoor voetletsel kan ontstaan. Gemeente geeft aan dat het voldoet aan gemeentelijke norm, dus geen vervolgactie.

(Frituur-)vetbakken Valkenveld
zijn weggehaald om versmeren en gladheid op straat te voorkomen en komen niet terug. Vet kan -gratis- worden ingeleverd bij AREA-milieustraat.

De omgeving van Vis-/Overloopvijver Lijsterveld wordt volgens omwonenden/gebruikers onvoldoende onderhouden. Gemeente zegde toe de onderhoudsfrequentie daar op te voeren naar meer dan 2x per jaar. Er zal vaker worden gemaaid.

Heeft u een punt/situatie om met de Gemeente te bespreken, meld dat ons dan. Dat kan iedere dinsdag persoonlijk tijdens ons inloopspreekuur in de Valkenhof of door het formulier op de contactpagina in te vullen.

De eerstvolgende UVO is op 12 juni.