Ga naar de inhoud

Help je mee de biodiversiteit in beeld te brengen?

Wil je kennis opdoen over bermplanten en meehelpen om de biodiversiteit van de bermen in de gemeente Emmen in beeld te brengen? Dan nodigen we je graag uit voor de startbijeenkomst in het voorjaar van 2024  

 Waarom hebben we je hulp nodig?

De Gemeente Emmen maakt werk van haar ecologisch bermbeheer. Dit betekent onder andere dat bermen eens in de zes jaar professioneel worden gemonitord. In de tussenliggende jaren zou de gemeente graag een vinger aan de pols houden door waardevolle bermen met vrijwilligers te monitoren. Ook wil ze graag nauwkeuriger weten waar in de gemeente planten en diersoorten voorkomen die baat hebben bij een aangepast maaibeheer. Help je mee?

Bijeenkomst donderdag 16 mei 2024

Met de Gemeente Emmen, Landschapsbeheer Drenthe en Floron wordt een startbijeenkomst georganiseerd van het project Bermscouts. Op deze dag krijg je alles te horen over het ecologisch bermbeheer in de gemeente en leggen we uit hoe jij hieraan door monitoring kan bijdragen. De rest van de dag bestaat uit een interactief programma met veldinstructies en excursies.

Het voorlopige programma

09:00 – 09:30 Inloop

09:30 – 09:45 Ecologisch bermbeheer in de Gemeente Emmen 09:45 – 10:00 Monitoring van bermen, hoe kunt u meehelpen?

10:00 – 12:30 Veldinstructie: werken met de Nectarindex-methodiek

12:30 – 13:30 Pauze

13:30 – 16:00 Excursies

  • Excursie bermplanten
  • Excursie insecten

 

16:00                     Gezamenlijke afsluiting

 

 

Vragen over de startbijeenkomst?

Neem dan contact op met Edwin Dijkhuis (dijkhuis@floron.nl).

Project Bermscouts

Het doel van het project Bermscouts is om bewonersinitiatieven en vrijwilligersgroepen die in Drenthe aan de slag zijn of gaan met ecologisch beheer van bermen van kennis te voorzien en ondersteuning te bieden bij het meten van de effecten van het (maai)beheer op de plantengroei.

Voor meer informatie over het project Bermscouts verwijzen wij u graag door naar de projectpagina op Heel Drenthe Zoemt. Mocht je andere personen kennen die geïnteresseerd zijn in de aangeboden activiteiten, wees dan vrij om de uitnodiging te delen.

 

Graag tot ziens op de startbijeenkomst!

 

 

Het project Bermscouts wordt uitgevoerd door FLORON, Landschapsbeheer Drenthe, de Natuur- en Milieufederatie Drenthe, Werkgroep Florakartering Drenthe en de Vlinderwerkgroep Drenthe. Het project wordt gefinancierd door de Provincie Drenthe. Ook de Gemeente Emmen draagt hieraan bij.