Ga naar de inhoud

History en heden van de Rietplassen

De Kleine Rietplas is een kunstmatige recreatieplas en is eind jaren 80 van de twintigste eeuw aangelegd.
Bij de Kleine Rietplas is een strand een café restaurant met snackbar en in de zomer is er kano verhuur. Voor het strand is er een hoge grasheuvel.

De Grote Rietplas is eind van de jaren 90 van de twintigste eeuw aangelegd. In diezelfde periode is ook woonwijk Parc Sandur aangelegd welke direct gelegen is aan de Grote Rietplas. Ook in diezelfde periode is het Center Parc recreatie park aangelegd, dat bestaat uit recreatie woningen en een centraal gebouw met zwembad diverse horeca en een supermarkt.
Het zand afkomstig van het graven van de Grote Rietplas werd onder andere gebruikt bij de aanleg van de A37

De Grote Rietplas is aangesloten op de Kleine Rietplas waardoor de watersport boten e.d. gebruik kunnen maken van beide plassen. Verder heeft de Grote Rietplas een aantal strandjes t.w. het Rietstrand aan de oostkant, het watersportstrand aan de westkant en het Parelstrand bij de woonwijk Parc Sandur. Aan de zuidkant van de Rietplas is een naaktstrand genaamd Bargerhoek.
Naast de Grote Rietplas aan de westzijde liggen een roeibaan en daarnaast een visvijver. Verder is er, ook aan de westzijde, een hondenstrand direct aan het water van de Grote Rietplas.
Bij het watersport strand worden (meestal zomers) verschillende watersport activiteiten beoefend zoals Roeien, Kanoën en Zeilen en tevens wordt er veel gesurft, voor meer details zie hier onder.
Bij het Rietstrand zijn meerdere kinderspeeltoestellen geplaatst waar recreërende jeugd gebruik van kan maken.
Bij het Rietstrand plaatst de gemeente elke zomer toiletten, welke tussen het strand en het fietspad geplaatst worden. Er is camera toezicht omdat de toiletten in het verleden wel eens vernield zijn.
Naast het Rietstrand is een grote parkeerplaats aanwezig, waarvan op zonnige zomerse dagen veel gebruik wordt gemaakt.
Het terrein rondom de Grote Rietplas wordt ook gebruikt als evenementen terrein waar jaarlijks o.a. het HELLO- en het vlieger  festival worden gehouden.

Ontwikkelingen.
In  2017 en 20 18 hebben de wijkverenigingen van de Rietlanden en WoonparcSandur gezamenlijk een toekomstvisie document opgesteld hoe zij de toekomst van de Rietplas en omgeving zien. Dit document “Visie Grote en Kleine Rietplas” is op 31 Januari 2019 aangeboden aan Wethouder van der Wijde.

Klik op de link hieronder voor het volledige document.
Visiedocument Grote en Kleine Rietplas Emmen – November 2018 – digitale versie

Om ook verder rondom de Rietplassen activiteiten te stimuleren, hebben de beide wijkvereniging het z.g.n. “Kralensnoer” plan samengesteld, welk een overzicht geeft van ontwikkelingen die er al zijn of nog opgestart kunnen worden. Zie bijlage.
KRP boekje9a_sept_2021

Daarnaast heeft de gemeente een plan opgesteld om een horeca gelegenheid aan de Grote Rietplas te ontwikkelen. Dat zou op een uitstekende landtong naast de parkeerplaats bij het Rietstrand gerealiseerd kunnen worden. Zie bijlage.
Horeca Grote Rietplas – Kavelpaspoort

Al vanaf de aanleg van de Rietplas zijn er zorgen over de waterkwaliteit en kwantiteit van de plassen. De zorgen betreft de z.g.n. Blauwalgen die huid irritatie kunnen veroorzaken. Daarnaast is in jaren waar weinig regen valt het waterniveau soms erg laag.
Beide Rietplassen zijn niet aangesloten op een andere plas of kanaal, er vind dus geen toestroom van “vreemd” water plaats. Dat is ook niet wenselijk omdat het water van de Rietplassen gekwalificeerd is als zwemwater. Met het inlaten en doorstroming van “vreemd” water zou de kans op vervuiling te groot zijn en zou het verboden worden om erin te zwemmen, dat zou jammer zijn. Bovendien eenmaal vervuild water krijg je bijna niet meer schoon.
Gelukkig is de waterkwaliteit de laatste jaren een stuk verbeterd en het ziet er naar uit dat de Blauwalgen flink zijn teruggedrongen en het momenteel veilig is om in het water te zwemmen.
Een andere zaak is het water niveau, zoals gemeld zakt in droge jaren het water naar een lager niveau en liggen de oevers en kades voor een deel droog.
Dat heeft ertoe geleid dat, op verzoek van omwonenden en de wijkverenigingen, de gemeente twee rapporten heeft laten opstellen om te onderzoeken wat mogelijke oplossingen kunnen zijn om de waterstand te verhogen.
Het eerste rapport is een z.g.n. “Systeem analyse” en het tweede rapport is een “Geohydrologisch onderzoek”, beide rapporten hieronder bijgevoegd.
Makkelijke oplossingen zijn er niet, de gemeente is in gesprek met waterschap Vechtstromen, om te kijken of er water ingelaten kan worden vanaf de zuivering installatie aan de Nieuw Amsterdamse straat. Als dat al kan, is dat ook geen makkelijke oplossing, voorlopig is er nog geen definitieve oplossing.
Hierbij het Systeem analyse rapport: W&B Rapportage systeemanalyse Rietplas Emmen
Hierbij het Hydrologisch rapport: dd 17 febr 2021 123247-21-002.577-rapc02-Geohydrologisch onderzoek plassuppletie

Zwemwater kontrole en bemonstering

Waterschap Vechtstromen

In de Grote Rietplas liggen drie officieel aangewezen zwemwaterlocaties. Het gaat om de locaties Rietstrand, Parelstrand en Watersportstrand. Daarnaast ligt er nog een officieel aangewezen zwemwaterlocatie in de Kleine Rietplas.

Tijdens het badseizoen (1 mei tot 1 oktober) worden alle officiële zwemwaterlocaties in de Rietplas regelmatig bemonsterd op Escherichia coli en intestinale enterococcen. Dit zijn bacteriën die voorkomen in de ontlasting van mensen en dieren en een indicatie geven voor de zwemwaterkwaliteit. Naast de bacteriologische bemonstering wordt ook gekeken naar de aanwezigheid van giftige blauwalgen en visuele verontreiniging in het water en/of op het strand.

Na afloop van het badseizoen worden de bacteriologische meetwaarden van de afgelopen vier jaren getoetst. Hoe die toetsing moet worden uitgevoerd is omschreven in de Europese zwemwaterrichtlijn. Naar aanleiding van de toetsing over die vier jaar, wordt een zwemwaterlocatie voor het daarop volgende badseizoen ingedeeld in de klasse ‘uitstekend’, ‘goed’, ‘aanvaardbaar’ of ‘slecht’. De kans om ziek te worden na het zwemmen is groter bij een zwemlocatie met het oordeel ‘slecht’ dan bij locaties die vallen in de klassen ‘goed’ en ‘uitstekend’.

De locatie Rietstrand is een aantal jaren beoordeeld als ‘slecht’. Dit betekent niet dat de zwemwaterkwaliteit daar tijdens het hele badseizoen slecht was, maar gemiddeld over vier jaar hebben bij deze locatie meer bacteriologische overschrijdingen plaatsgevonden dan bij de andere zwemwaterlocaties in de Rietplas.

Inmiddels is te zien aan de meetwaarden van het Rietstrand dat de kwaliteit verbetert. De afgelopen drie jaren zijn geen bacteriologische overschrijdingen gemeten. Ook zijn er de afgelopen twee badseizoenen geen waarschuwingen en/of negatieve zwemadviezen afgegeven voor blauwalgen.
Of dit leidt tot een hogere indeling voor het komende badseizoen is pas te zeggen nadat de beoordeling op basis van de Europese zwemwaterrichtlijn is uitgevoerd.

De actuele zwemwaterkwaliteit van alle officiële zwemwaterlocaties is te vinden op www.zwemwater.nl. Hier is ook meer informatie te vinden over de risico’s van zwemmen in oppervlaktewater.

Roeivereniging

De Roeivereniging is zomers wekelijks actief op de Rietplas bij de “Watersport HotSpot”, Boerweg aan de Grote Rietplas west.
Voor meer informatie zie de Website.

Kano en Zeilvereniging, Watersport Drenthe

De Kano en Zeilvereniging is zomers wekelijks actief op de Rietplas bij de “Watersport HotSpot”, Boerweg aan de Grote Rietplas west.
Voor meer informatie zie de Website.

Reddingsbrigade Zuid Oost Drenthe

De Reddingsbrigade Zuid Oost Drenthe is zomers wekelijks actief op de Rietplas bij de “Watersport HotSpot”, Boerweg aan de Grote Rietplas west.
Voor meer informatie zie de Website.

Mountainbike route

MTB route “Grote Rietplas”

Als je dit teken tegen komt in het recreatiegebied rond de Rietplas dan kan je ze
tegenkomen…. Mountainbikers. Zowel Parc Sandur als de Rietlanden herbergt een
flinke hoeveelheid van dit type recreant. Je hebt snelle bikers, springende bikers, in het
rondkijkende bikers, serieuze en laat ik het ook eens proberen bikers. Behalve uit de
aanliggende wijken komen ze uit de regio, het vakantiepark of zelfs van verder weg.
De route ligt er al vanaf begin 2000 en is periodes lang wel/niet onderhouden. Vanaf oktober 2021
wordt de route weer aangepakt en kun je een groep enthousiaste vrijwilligers aantreffen die de trail
(zoals het in vakjargon heet) onderhouden, aanpassen, verleggen of zelfs verlengen.
Het idee is om de trail beter aan te laten passen bij de wensen van de moderne mountainbiker en om
andere recreanten zo min mogelijk lastig te vallen. Dat willen we doen door daar waar we momenteel
paden delen met wandelaars de route ernaast of zelfs heel ergens anders te laten lopen. Op deze
manier hopen we dat we iedereen vrij kan recreëren zonder dat we elkaar in de weg zitten.
We zullen nog meer van deze tekens langs de route gaan aanbrengen op zwarte
kunststof palen. Het teken zal in de loop van het jaar van rood naar groen worden
gewijzigd. Daarnaast zullen er speciale bordjes komen waarop komt te staan welke
hindernis er aan komt, ook zullen we waarschuwingsbordjes plaatsen voor gevaarlijke
kruisingen en komen er bordjes waarop te lezen staat “Let op MTB-route”. Zodat we
elkaar niet in de weg hoeven te zitten.
De werkzaamheden aan de route zullen eind 3e kwartaal worden afgerond en daarna gaan we de trail
onderhouden. Dat betekent snoeien, omgevallen bomen en struiken verwijderen, harken en blad
blazen. Mocht je ons willen helpen dan ben je van harte welkom. Check de website van de FTC
Emmen, de facebook pagina van de MTB-route Grote Rietplas of onze posts op Nextdoor.
Tot ziens op of langs de trail !
MTB-onderhoudsgroep
Fiets Toer Club Emmen.

Hondenzwemstrand

Aan de Grote Rietplas West zijde is speciaal voor honden een zwemstrandje aangelegd. Dit honden zwemstrand bevind zich voorbij het Watersport strand, aan de westzijde van de Grote Rietplas.

Vissen

Naast de Grote Rietplas aan de westzijde bevind zich een visvijver en deze is met de auto vanaf de zuidzijde toegankelijk. Ook in de Grote en Kleine Rietplas zelf is vissen toegestaan alleen op de daartoe aangewezen plaatsten. E.e.a. is ook aangegeven op de borden rondom de Rietplas.

Zwemmen

Er is volop gelegenheid om te zwemmen in de Grote en Kleine Rietplas. Rondom de plas zijn daartoe o.a. meerdere stranden aanwezig. De zwemwater kwaliteit wordt door provincie en waterschap in de zomer regelmatig gecontroleerd. Op de borden rondom de plas wordt de waterkwaliteit aangegeven.

Ponton

Ponton in de Rietplas.

Ook in de zomer van 2022 heeft het speelponton weer in de Kleine Rietplas gelegen. Een mooi object dat tijdens zonnige zomerdagen veel gebruikt wordt.

U realiseert het zich misschien niet, maar dat speelponton is eigendom van de wijkvereniging. Wij vinden het een prachtig speelobject, waarvan door zwemmers op zonnige dagen veel gebruik wordt gemaakt.
Echter moeten wij helaas ook constateren dat er soms vernielingen worden aangericht, dat vinden wij erg jammer. Voor ons als wijkvereniging is het moeilijk om dagelijks toezicht op het ponton te houden, daar hebben wij de middelen en mankracht niet voor.
Naast dat er soms iets vernield wordt, wordt het ook behoorlijk vuil van vogelpoep. Daarom dient  het ponton ook regelmatig schoongemaakt te worden. Tot voor kort was er een schoonmaak bedrijf dat dit voor ons deed, maar die is ermee gestopt.
Wat nu; om het ponton in 2023 weer in de Kleine Rietplas te plaatsen dienen er een aantal zaken geregeld te worden.
1e Zijn er mensen, bij voorkeur aanwonenden aan de Rietplas met een boot, die een zekere vorm van beheer op zich zouden willen nemen.
2e Zijn er mensen die af en toe het ponton zouden willen schoonmaken, zeg maar schoonvegen van vogel poep.
Aan deze beide voorwaarden zal voldaan moeten worden willen wij het ponton in 2023 weer terug kunnen plaatsen in de Rietplas.
Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via het contactformulier.

Ponton verslag van de zomer 2022.
Nadat het ponton door een voorjaarsstorm was losgeraakt, had de gemeente het uit de Rietplas verwijderd en opgeslagen. Door het verwijderen en de opslag is het ponton op meerdere plaatsen beschadigd geraakt.
In goed overleg tussen gemeente, leverancier en wijkvereniging is het ponton door de wijkvereniging schoongemaakt, door de leverancier hersteld en voor de schoolvakanties weer teruggeplaatst in de Kleine Rietplas. De kosten voor reparatie en herplaatsing zijn door de gemeente betaald.

Voor toestemming van herplaatsing had de gemeente nog wel een paar voorwaarden. Het ponton moet zomers regelmatig schoongemaakt worden en in het najaar weer uit de plas verwijderd te worden.
De reden hiervoor is potentiële vervuiling van het water. Tijdens het najaar, winter en voorjaar, wordt het ponton veel gebruikt door vogels die er uitwerpselen achter laten. Deze uitwerpselen komen in het water hetgeen de waterkwaliteit negatief beïnvloed. Een begrijpbare reden, wij willen uiteraard ons best doen om water vervuiling te voorkomen.

Op 5 oktober is door de wijkvereniging en leverancier, het ponton uit de Rietplas verwijderd en opgeslagen op de gemeentelijke werf, daar ligt hij nu nog.

Zwemmen in de Rietplas, en dus ook betreden van het ponton, is geheel voor eigen risico.