Ga naar de inhoud

De “Maai-Mei-Niet”-maand is achter de rug en het is nu hoog tijd voor een “Snoei-De-Heg-Weg”-periode. Door de wijk rijdend is duidelijk dat op veel plekken fiets- en voetpaden en de rijweg behoorlijk zijn versmald, omdat beplanting te breed is geworden. Als fietser of als automobilist moet je daar soms behoorlijk uitwijken. Daardoor ontstaan gevaarlijke verkeerssituaties die we met u graag willen verhelpen. We hebben een aantal voorbeelden bij dit bericht gevoegd, maar er zijn ongetwijfeld veel meer relevante plekken. Hiermee, net als vorig jaar, onze dringende oproep aan iedereen om waar dat aan de orde is de planten/bomen/coniferen die over fietspad of weg gegroeid zijn terug te snoeien tot op de erfgrens.

Snoei5