Ga naar de inhoud

Sinds 2017 onderzoekt de gemeente Emmen alle mogelijkheden met betrekking tot energietransitie. Wat kan het elektriciteitsnet aan? Komt er wel of niet aardgas uit Groningen en/of Rusland? Prijzen van aardgas en elektra zijn enorm gestegen en dat treft alle inwoners van Emmen, maar ook de bedrijven en alle maatschappelijk organisaties.

Omdat de gemeente Emmen hier zo goed mogelijk mee om wil gaan is er een Ontwerp-Energienota 2023-2026 opgesteld. Hierin ligt de focus op beschikbaarheid en betaalbaarheid. De gemeente Emmen wil graag van haar inwoners horen wat ze vinden van deze beleidsvoornemens. Er is 6 weken uitgetrokken voor inspraak van alle inwoners. Deze inspraak start op 13 juni en eindigt 23 juli .

De reacties worden meegenomen in de definitieve opmaak van de Energienota. De vaststelling van de definitieve opmaak van de Energienota is gepland in oktober.

De energienota kunt u met de volgende link openen: Ontwerp Energienota 2023-2026. Reacties mogen naar: Gemeente Emmen, Postbus 30.001, 7800 RA te Emmen of gemeente@emmen.nl met als onderwerp: reactie zaak 178430-2023. Dan komt de reactie op de goede plek terecht.