Ga naar de inhoud

De gemeente Emmen wil één van de groenste gemeenten van Nederland worden. Als tegels worden vervangen door gras, bomen, bloemperken en geveltuinen wordt onze gemeente klimaatbestendig, koeler op warme dagen en veel mooier! Maar dat kan alleen met uw hulp!

Vergroten biodiversiteit.

Om de biodiversiteit te vergroten gaat de gemeente vanaf 2024 meedoen aan de “Maai Mei Niet” actie, ondersteund door Stichting Steenbreek (www.steenbreek.nl). Die actie houdt in dat bepaalde grasvelden pas vanaf juni worden gemaaid. De velden worden ingezaaid met een speciale kruiden- en bloemenmix, waardoor de Rietlanden weer in bloei wordt gezet. Die gebieden worden vervolgens maar twee keer per jaar gemaaid en gehooid, waardoor bijen, vlinders en andere insecten meer te eten hebben en het weer gaat “zoemen”. Recreatieve delen zoals trapveldjes en rondom speeltoestellen worden wel gemaaid. Deze actie wordt

Voedselbos.

Bij www.drentsevoedselbossen.nl/loket kunt u terecht voor allerlei “groene” vragen, zoals: Hoe snoei je een appelboom? Wanneer doe je dit eigenlijk? Wat betekenen die stippen op de bladeren? Wat is een voedselbos eigenlijk? De gemeente wil ook in onze wijk Voedselbossen realiseren.

Plantekeningen.

Door middel van het aanklikken van onderstaande links opent u tekeningen waarop u kunt zien voor welke gedeelten van de Rietlanden de gemeente al een conceptplan heeft gemaakt.

Link 1: Rietlanden voorstel maai me niet

Link 2: Rietlanden en Waanderveld voorstel maai me niet

 

Doet u mee om onze wijk (nog) groener te maken?

Het vergroten van de biodiversiteit, het aanleggen van wilde bloemen- en kruidengedeelte en mogelijk het realiseren of onderhouden van een “Voedselbos” in de wijk kan alleen slagen als de buurt dit omarmt en hierin ook een bijdrage wil leveren.

Bij voldoende aanmeldingen om mee te doen, -denken en -werken gaan we een werkgroep inrichten om samen een goed plan van aanpak te maken om de wijk (of delen daarvan) verder te vergroenen. De gemeente ondersteunt dat en heeft daar ook financiële middelen voor beschikbaar.

 

Waar moet zo’n PvA (Plan van Aanpak) aan voldoen?


Voorwaarden/spelregels:

  1. Het doel is vergroening van de leefomgeving.
  2. Inwoners moeten betrokken zijn bij het maken van het plan en bij de uitvoering.
  3. De gemeente biedt financiële steun, variërend van € 1.000 – € 5.000 per plan.
  4. Het plan moet worden goedgekeurd door de wijkvereniging en de buurtbewoners.
  5. Met de gemeente is overlegd of het plan kan worden uitgevoerd.

 

Als het plan aan deze voorwaarden voldoet, zijn er twee opties:

  1. Als het past binnen de gemeentelijke groenwerkzaamheden wordt het opgenomen in de gemeentelijke onderhoudscontracten.
  2. Als het niet binnen deze werkzaamheden past, moeten inwoners zelf het onderhoud uitvoeren.

 

Meedoen? Meewerken?

Samen kunnen we de kwaliteit van leven in onze wijk verbeteren en bijdragen aan een duurzamere toekomst. Doe mee en vergroen Emmen!
Aanmelden kan via info@wijkverenigingrietlanden.nl onder vermelding van “Werkgroep Biodiversiteit” en natuurlijk graag met uw NAW-gegevens, telefoon en voor welke straat of deel van de Rietlanden u een PvA zou willen maken.