Ga naar de inhoud

In de Grote Rietplas liggen drie officieel aangewezen zwemwaterlocaties. Het gaat om de locaties Rietstrand, Parelstrand en Watersportstrand. Daarnaast ligt er nog een officieel aangewezen zwemwaterlocatie in de Kleine Rietplas.

Tijdens het badseizoen (1 mei tot 1 oktober) worden alle officiële zwemwaterlocaties in de Rietplas regelmatig bemonsterd op Escherichia coli en intestinale enterococcen. Dit zijn bacteriën die voorkomen in de ontlasting van mensen en dieren en een indicatie geven voor de zwemwaterkwaliteit. Naast de bacteriologische bemonstering wordt ook gekeken naar de aanwezigheid van giftige blauwalgen en visuele verontreiniging in het water en/of op het strand.

Na afloop van het badseizoen worden de bacteriologische meetwaarden van de afgelopen vier jaren getoetst. Hoe die toetsing moet worden uitgevoerd is omschreven in de Europese zwemwaterrichtlijn. Naar aanleiding van de toetsing over die vier jaar, wordt een zwemwaterlocatie voor het daarop volgende badseizoen ingedeeld in de klasse ‘uitstekend’, ‘goed’, ‘aanvaardbaar’ of ‘slecht’. De kans om ziek te worden na het zwemmen is groter bij een zwemlocatie met het oordeel ‘slecht’ dan bij locaties die vallen in de klassen ‘goed’ en ‘uitstekend’.

De locatie Rietstrand is een aantal jaren beoordeeld als ‘slecht’. Dit betekent niet dat de zwemwaterkwaliteit daar tijdens het hele badseizoen slecht was, maar gemiddeld over vier jaar hebben bij deze locatie meer bacteriologische overschrijdingen plaatsgevonden dan bij de andere zwemwaterlocaties in de Rietplas.

Inmiddels is te zien aan de meetwaarden van het Rietstrand dat de kwaliteit verbetert. De afgelopen drie jaren zijn geen bacteriologische overschrijdingen gemeten. Ook zijn er de afgelopen twee badseizoenen geen waarschuwingen en/of negatieve zwemadviezen afgegeven voor blauwalgen.
Of dit leidt tot een hogere indeling voor het komende badseizoen is pas te zeggen nadat de beoordeling op basis van de Europese zwemwaterrichtlijn is uitgevoerd.

De actuele zwemwaterkwaliteit van alle officiële zwemwaterlocaties is te vinden op www.zwemwater.nl. Hier is ook meer informatie te vinden over de risico’s van zwemmen in oppervlaktewater.

Leontien van der Molen

Adviseur watersysteem

Waterschap Vechtstromen

Waterschap logo