Ga naar de inhoud

Van Handhaving kregen we de melding door van twee boten, tussen Houtsnip en Zilverreiger, waarvan één onder water ligt (foto’s links en midden)

Eerder al kregen we tijdens een inloop spreekuur een klacht over een verdronken boot voor het appartementencomplex aan de Noordse Stern(foto rechts)

Het schaadt het aanzien van onze mooie wijk en is milieubelastend.

Bent u eigenaar van een van deze boten of kent u de eigenaar? Neem dan contact met ons op via het contactformulier op de website of via mail info@wijkverenigingrietlanden.nl en geef aan wat u er mee van plan bent. Samen zoeken we dan een oplossing, voordat de verdronken boten op kosten van de eigenaar gelicht en afgevoerd worden. De gemeente kan dat doen op grond van APV-Hoofdstuk 4 (Bescherming Milieu, Natuurschoon en Uiterlijk aanzien), Afdeling 3, Artikel 4:6:a (het is verboden in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente, ter beëindiging van overlast aanwezig te hebben: onbruikbare of aan hun oorspronkelijke bestemming onttrokken vaartuigen of onderdelen daarvan).