Ga naar de inhoud

Een waardevolle avond

Op 23 januari vond in de Valkenhof de informatieavond van de wijkvereniging plaats, waarop onze wijkagenten Lineke Gienger, Melanie Kuhne en BOA Abdul veel waardevolle informatie hebben gegeven. Van Sedna gaf Margriet Tapper een uitgebreide presentatie over alles wat Sedna doet.

De wijkagenten hebben zeer waardevolle informatie gegeven hoe je heel eenvoudig je huis een stuk beter kan beveiligen. Daarbij tips hoe om te gaan met mensen die om allerlei redenen bij jou aanbellen. Ook mails en telefoontjes van zogenaamde “bankmedewerkers” zijn aan de orde geweest. Omdat er steeds meer mensen zijn die een deurbel met camera hebben, werd de mogelijkheid besproken om zo’n camera aan te melden bij de politie. Als er een misdrijf is gepleegd kunnen deze camerabeelden helpen om de daders op te sporen, omdat die beelden dan gericht opgevraagd kunnen worden bij de camera-eigenaren. Alle informatie hierover kunt u lezen op https://www.politie.nl/onderwerpen/camera-in-beeld.html. Nogmaals werd ook gewezen op de diverse mogelijkheden waarmee de wijkagenten bereikt kunnen worden https://www.politie.nl/mijn-buurt/wijkagenten/ (zoek op uw eigen straat en zie wie uw wijkagent is. Hier kunt u vervolgens een contactformulier invullen, dat vervolgens bij ons terecht komt). -Instagram: wijkagenten_emmen_zuid

BOA Abdul houdt zaken in de gaten zoals illegaal storten van afval en vernielingen, bijvoorbeeld van bushokjes. Meldingen daarvan kon o.a. doorgegeven worden door de app BuitenBeter. Mensen kunnen uit diverse opties kiezen en ook een foto en toelichting toevoegen. Bij de meeste moderne toestellen wordt ook gelijk de locatie toegevoegd. Ook andere vormen van overlast kunnen worden gemeld. BOA en wijkagenten kunnen ook informatie met elkaar delen. Niet met andere partijen – er wordt geen informatie naar buiten gebracht.

Daarna hield Margriet een presentatie over alles wat Sedna doet. Dit werd ondersteund met filmpjes van collega’s die in het kort uitlegden wat hun functie is bij het helpen bij alle soorten problemen. Er kwam een jongerenwerker aan het woord die verteld over o.a. jongerencoaching, activiteiten met en door jongeren en straatwerk. Een maatschappelijk werker die o.a. helpt bij vastgelopen relaties, huiselijk geweld, maar ook mensen bijstaat in een rouwproces. Een buurtwerker probeert voornamelijk bewoners en organisatie in de wijk met elkaar te verbinden, ondersteunt bewonersinitiatieven en organiseert informatieavonden.  Daarbij ook een schuldhulpverleners, een schoolmaatschappelijk werker en was er ook iemand die projecten voor specifieke projecten georganiseerd, zoals buurtbemiddeling, droomfabriek en steunoudergezinnen. Dit is nog maar een greep van alles wat Sedna doet, Voor meer info Sedna Emmen Zuid

Als laatste nam de voorzitter van de wijkvereniging, Henk van der Vaart, het woord. Hij vertelde dat de wijkvereniging een project heeft opgestart om van alle velden een ambassadeur te vinden die problemen, klachten etc. kan communiceren met de wijkvereniging. Zo hoopt de wijkvereniging sneller problemen te kunnen aanpakken door direct met o.a. de gemeente contact op te nemen. Op dit moment zijn er van 3 velden ambassadeurs gevonden. Bestuurslid Geert Huitema  (kon vanavond helaas niet aanwezig zijn) heeft dit project onder zijn hoede genomen.

Ook werd het belang van de whatsapp buurtapps besproken. Deze apps zijn in diverse opzichten heel belangrijk, met name voor veiligheid en verbinding. Het zou heel goed zijn als in alle velden een dergelijke buurtgroep wordt opgestart. Er moet dan alleen voor gewaakt worden dat er alleen zaken worden vermeld die echt van belang zijn. Het is niet bedoeld als gezelligheidsgroepje.

Als laatste gaf de voorzitter het belang van het aantal leden aan. Het is bekend dat een wijkcentrum erg wordt gemist. Dat is ook wel gebleken uit de reacties en de gesprekken die na de afsluiting van deze informatieavond zijn gevoerd. De wijkvereniging voert hier regelmatig overleg over met de gemeente en partijen die zich bezighouden met onderzoek. Maar stapsgewijs lijken we de goede richting op te gaan. Het moge duidelijk zijn dat de invloed van de wijkvereniging ook groter wordt als er meer leden bijkomen

Al met al was het een hele waardevolle avond die bezocht werd door bewoners van de Rietlanden die heel gelukkig waren met alle informatie die gegeven werd

Presentatie 23 januari