Ga naar de inhoud

We berichtten er al over in de Nieuwsbrief van januari, er komen laadpalen voor E-auto’s bij.

Hieronder de beloofde uitgebreide info

Nederland schakelt over op duurzaam vervoer: in 2050 is alle vervoer emissie loos. Eén van de afspraken in het Klimaatakkoord is dat alle nieuwe auto’s vanaf 2030 elektrisch zijn. Electrische auto’s moeten worden opgeladen. Daarom mag laadinfrastructuur geen belemmering vormen voor de uitrol van elektrisch rijden. Naar verwachting zijn landelijk in totaal 1,7 miljoen laadpunten nodig. Openbare laadpalen staan veelal op gemeentegrond waardoor de gemeentes, en dus ook de gemeente Emmen, een belangrijke rol spelen in de uitrol van openbare laadinfrastructuur.

Laadpaalkaart
Er is een digitale laadpaalkaart opgesteld met daarop mogelijke locaties voor openbare laadpalen. Het uitgangspunt van deze laadpaalkaart is om te komen tot een goede spreiding en een dekkend netwerk, zodat het aanbod van openbare laadpalen mee kan groeien met de toenemende vraag. Bij deze mogelijke locaties is gekozen voor bestaande parkeer-gelegenheden, waarbij rekening is gehouden met:

 • Openbare laadpalen worden uitsluitend op grond geplaatst dat in eigendom is van de gemeente of de provincie, dus niet op parkeerterreinen van particulieren of organisaties.
 • Bij een laadpaal kunnen twee auto’s gelijktijdig laden. De laadpaal wordt bij voorkeur bij de twee buitenste parkeervakken van de parkeerrij geplaatst.
 • De laadpalen worden op korte afstand van het Nederlandse distributienet geplaatst. Dit drukt de kosten wat de rentabiliteit van het laadnetwerk ten goede komt.
 • Het is nodig om de parkeerplaatsen bij de laadpalen te reserveren voor het opladen. Er mogen dan geen auto’s worden geparkeerd die worden aangedreven door een brand-stofmotor.

 

Verder zijn de locaties neutraal gekozen. Er is geen rekening gehouden met persoonlijke voorkeuren van elektrische rijders of niet-elektrische rijders. Openbare parkeergelegenheden worden dus geen privé parkeergelegenheden.

Veel elektriciteitskabels waar de laadpaal op moet worden aangesloten liggen in Rietlanden in de tuinen van bewoners. De gemeente wil vermijden dat tuinen opgebroken moeten worden om een laadpaal te plaatsen. De laadpaalkaart is dynamisch en de locaties van de laadpalen kunnen daarom veranderen.

Aanvraag door gemeente

De gemeente heeft de plaatsing en exploitatie van openbare laadpalen aanbesteed. Bewoners en werkenden kunnen via www.laadpaalnodig.nl/emmen een aanvraag indienen om gratis een laadpaal te laten plaatsen in de buurt. Concessiehouder Equans handelt alle aanvragen af en gebruikt daarvoor de laadpaalkaart. Ook de gemeente kan laadpalen aanvragen als dat vanuit maatschappelijk belang nodig wordt geacht, maar daarvoor kunnen wel kosten in rekening worden gebracht.
Vanuit de Nationale Agenda Laadinfrastructuur (NAL) is het streven om in 2025 een landelijk dekkend laadnetwerk te hebben. Om dit doel te bereiken ontvangt de gemeente een gelimiteerde bijdrage voor het realiseren van een basis laadnetwerk. De gemeente heeft 57 laadpalen uit de plankaart aangevraagd bij de concessiehouder. Voor elke van deze 57 laadpalen geldt minstens een van de volgende motivaties om ze te plaatsen:

 1. Voor het realiseren van buurtdekking:

Als in een gebied van ongeveer 500 bij 500 meter er meer dan 125 huishoudens zijn, dan is een openbare laadpaal gewenst. Ook als in de directe omgeving bijna iedereen over een eigen oprit beschikt. Dit is de basis van een dekkend netwerk zoals de NAL ambieert. De Laadpalenviewer van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is als leidraad gebruikt.

 1. Voor goed gastheerschap (voor Rietlanden nog niet relevant):

Het gaat om locaties zoals buurthuis, wijkcentrum, grote sportaccommodatie (geen woningen) met bezoekers van buiten Emmen en waar op korte loopafstand nog geen laadpunt is. Helaas hebben we in de Rietlanden (nog) geen wijkcentrum . . .

 1. Vanwege gebruik bestaande laadpaal (data gestuurd).

Als een bestaande laadpaal erg goed wordt gebruikt is een extra laadpaal in de buurt nodig om de bruikbaarheid van het laadnetwerk te borgen. Het gaat dan om laadpalen waar meer dan 12.000 kWh per jaar wordt afgenomen.

Welke laadpalen worden het best gebruikt?

3 van de 25 best gebruikte laadpalen van de gemeente Emmen staan in de Rietlanden, in Bonte Kraai, Zwanenveld en Valkenveld.

Welke bewonersaanvragen zijn (per 01-01-2024) in procedure?
Torenvalk 73: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2023-416252.html

Slechtvalk 32: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2023-428096.html

Waar komen de 6 nieuwe laadpalen?

De gemeente is van plan om 6 nieuwe laadpalen te plaatsen nabij de volgende adressen:Houtsnip 26

 • Drieteenspecht 2
 • Sternenveld 19
 • Postduif 1
 • Kraaienveld 50Uilenveld 105 – 129 (wooncomplex naast de Rondweg), op aanvraag van een bewoner:
 • Uilenveld 105 – 129 (wooncomplex naast de Rondweg), op aanvraag van een bewoner: